Skärtorsdagens andakt

to 29.3 kl. 19.30 - kl. 20.15

Kristinestads kyrka

Kvällsandakt med nattvard

Skärtorsdagen. Tema: Den heliga nattvarden.

Prost Johan Eklöf, kantor Olle Nilsson.


Se också

sö 24.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard