Skärtorsdagens andakt

to 29.3 kl. 19.30 - kl. 20.15

Kristinestads kyrka

Kvällsandakt med nattvard

Skärtorsdagen. Tema: Den heliga nattvarden.

Prost Johan Eklöf, kantor Olle Nilsson.


Se också

sö 25.3 kl. 10.00 -11.00

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 25.3 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Palmsöndagen. Tema: Ärans konung på förnedringens väg.
må 26.3 kl. 20.00 -20.45

Kristinestads kyrka

Passionsandakt

Psalmsång och läsning ur Jesu lidandes historia