Skärtorsdagens andakt

to 29.3 kl. 19.00 - kl. 19.45

Lappfjärds kyrka

Kvällsandakt med nattvard

Skärtorsdagen. Tema: Den heliga nattvarden.


Se också

sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard