Passionsandakt

on 28.3 kl. 20.00 - kl. 20.45

Skaftung bykyrka

Psalmsång och läsning ur Jesu lidandes historia

Tf kyrkoherde Daniel Norrback, kantor Tiina Myllylä


Se också

sö 24.6 kl. 18.00 -19.00

Skaftung bykyrka

Gudstjänst

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga