Passionsandakt

on 28.3 kl. 20.00 - kl. 20.45

Skaftung bykyrka

Psalmsång och läsning ur Jesu lidandes historia

Tf kyrkoherde Daniel Norrback, kantor Tiina Myllylä