Passionsandakt

ti 27.3 kl. 20.00 - kl. 20.45

Kristinestads kyrka

Psalmsång och läsning ur Jesu lidandes historia

Tf kyrkoherde Daniel Norrback


Se också

sö 23.9 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard