Gudstjänst

sö 18.3 kl. 10.00 - kl. 11.00

Sideby kyrka

Marie bebådelsedag. Tema: Herrens tjänarinna.

Predikant och liturg: Daniel Norrback, kantor och organist: Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 23.9 kl. 12.00 -13.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal