Kvällsmässa

lö 17.3 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Kvällsandakt med betraktelse och nattvardsfirning

Förrättande präst: Daniel Norrback, kantor: Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 25.3 kl. 10.00 -11.00

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
to 29.3 kl. 19.00 -19.45

Lappfjärds kyrka

Skärtorsdagens andakt

Kvällsandakt med nattvard
to 29.3 kl. 19.30 -20.15

Kristinestads kyrka

Skärtorsdagens andakt

Kvällsandakt med nattvard