Kvällsmässa

lö 17.3 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Kvällsandakt med betraktelse och nattvardsfirning

Förrättande präst: Daniel Norrback, kantor: Anna Karin Martikainen.