Högmässa

sö 11.3 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd.

Predikant: Rune Östman, liturg: Daniel Norrback, kantor och organist: Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 24.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard