Gudstjänst

sö 11.3 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds församlingshem

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd.

Predikant: Rune Östman, liturg: Daniel Norrback, kantor och organist: Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal