Högmässa

sö 25.2 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Andra söndagen i fastan. Tema: Bön och tro.

Predikant och liturg: Daniel Norrback, kantor och organist: Anna Karin Martikainen, Glädjedropparna.


Se också

sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard