Hela kyrkan sjunger

lö 17.2 kl. 18.00 - kl. 20.00

Sideby kyrka

Sång och allsång till förmån för Gemensamt Ansvar

Vi sjunger gamla kända sånger tillsammans, Rosegarden Gospel Singers sjunger under ledning av Nanna Rosengård, Jeanette Ribacka-Berg leder kvällen och Gunilla Teir håller andakt. Kollekt och servering till förmån för Gemensamt Ansvar.


Tag kontakt

Jeanette Ribacka-Berg
Ungdomsarbetsledare
PB 59
64101 Kristinestad

Se också

sö 25.3 kl. 14.00 -16.00

Kristinestads församlingshem

Gospelkörövning

Rosegarden Gospel Singers välkomnar nya och gamla sångare!
sö 15.4 kl. 14.00 -16.00

Kristinestads församlingshem

Gospelkörövning

Rosegarden Gospel Singers välkomnar nya och gamla sångare!
sö 22.4 kl. 14.00 -16.00

Kristinestads församlingshem

Gospelkörövning

Rosegarden Gospel Singers välkomnar nya och gamla sångare!