Hela kyrkan sjunger

lö 17.2 kl. 18.00 - kl. 20.00

Sideby kyrka

Sång och allsång till förmån för Gemensamt Ansvar

Vi sjunger gamla kända sånger tillsammans, Rosegarden Gospel Singers sjunger under ledning av Nanna Rosengård, Jeanette Ribacka-Berg leder kvällen och Gunilla Teir håller andakt. Kollekt och servering till förmån för Gemensamt Ansvar.