Knattegudstjänst

sö 11.2 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Småbarnsvänlig gudstjänst

Präst: Daniel, Stina, Inger och Jeanette.

Förbön och ljuständning för döpta sedan kyndelsmässodagen 2017.


Se också

sö 27.5 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Internationell mässa

Gudstjänst på engelska med nattvard
sö 10.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Festgudstjänst med nattvard
lö 23.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema: Vägröjaren