Knattegudstjänst

sö 11.2 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Småbarnsvänlig gudstjänst

Präst: Daniel, Stina, Inger och Jeanette.

Förbön och ljuständning för döpta sedan kyndelsmässodagen 2017.


Se också

sö 23.9 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard