Pärlbandet

fr 9.2 kl. 19.00 - kl. 21.00

Kristinestads församlingshem

Samling för kvinnor i alla åldrar

Tema: "Nåd för mig". Medverkande är Maria Sten och Gunilla Teir. Servering, ingen förhandsanmälan behövs. Kvällen avslutas med nattvardsmässa i Kristinestads kyrka.