Junior

fr 9.2 kl. 13.00 - kl. 14.30

Magasinet

Klubb för dig i åk 4-6

Vi börjar med andakt och ett enkelt mellanmål. Sedan blir det lek och fria aktiviteter. Ledare Christina Calde'n-Back.