Gudstjänst

sö 4.2 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Kyndelsmässodagen. Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard