Församlingsafton

lö 13.1 kl. 18.00 - kl. 20.00

Församlingsafton Kristinestads församlingshem

Missionskväll med Eva och Ove Gädda

Missionärerna Eva och Ove Gädda berättar om sin tid bland Samburu folket i Kenya. Anders Österbacka leder kvällen och Tom Bergman och Olle Nilsson sköter musiken. Servering.


Tag kontakt

Anna-Lisa Nilsson
Diakonissa (på semester, pensionär från 1.4)
PB 59
64101 Kristinestad