Församlingsafton

lö 13.1 kl. 18.00 - kl. 20.00

Församlingsafton Kristinestads församlingshem

Missionskväll med Eva och Ove Gädda

Missionärerna Eva och Ove Gädda berättar om sin tid bland Samburu folket i Kenya. Anders Österbacka leder kvällen och Tom Bergman och Olle Nilsson sköter musiken. Servering.