Gemensam högmässa

lö 6.1 kl. 12.00 - kl. 13.00

Sideby kyrka

Församlingens enda gudstjänst denna dag och den firas med nattvard

Trettondagen. Tema: Jesus, världens ljus.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Kyrkkaffe.


Se också

sö 29.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 29.7 kl. 18.00 -19.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 5.8 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard