Tvåspråkig högmässa och återinvigning av Krs kyrka

sö 10.12 kl. 12.00 - kl. 13.30

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Predikant biskop Björn Vikström, liturg Daniel Norrback, kantor och organist Olle Nilsson, Martti Toivanen, kyrkokören, gospelkören, Tjöck spelmanslag. Efteråt kyrkkaffe med program i församlingshemmet.


Se också

sö 29.7 kl. 12.00 -13.00

Ulrika Eleonora kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 29.7 kl. 18.00 -19.00

Sideby kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 5.8 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard