Tvåspråkig gudstjänst

on 6.12 kl. 10.00 - kl. 11.00

Kristinestads kyrka

Självständighetsdagen. Tema: Välsigna och bevara vårt land.

Predikant Martti Toivanen, liturg Daniel Norrback, kantor och organist Leena Koistinaho. OBS: Uppvaktning vid hjältegraven kl. 11.30.


Se också

sö 23.9 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard