Första adventsgudstjänst

sö 3.12 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Första söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i ödmjukhet.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Olle Nilsson, Glädjedropparna.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal