Första adventsgudstjänst

sö 3.12 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Första söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i ödmjukhet.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Olle Nilsson, kyrkokören.


Se också

sö 23.9 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal
sö 7.10 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Festhögmässa

Högtidlig gudstjänst med nattvard