Första adventsgudstjänst

sö 3.12 kl. 12.00 - kl. 13.00

Kristinestads kyrka

Första söndagen i advent. Tema: Din konung kommer i ödmjukhet.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Olle Nilsson, kyrkokören.


Se också

sö 22.7 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken
sö 22.7 kl. 13.00 -14.00

Carlsro museum

Friluftsgudstjänst

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken.
sö 5.8 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Elfte söndagen efter pingst. Tema: Kallelsetider