Pärlbandet

fr 24.11 kl. 19.00 - kl. 21.30

Kristinestads församlingshem

Samling för kvinnor

Gunilla Teir talar över temat Liv i fred. Servering och gemenskap. Kvällen avslutas med nattvardsmässa i  Kristinestads kyrka kl 21. Anmälan för serveringen till Anna-Lisa Nilsson senast 22.11.