Knattekyrka

sö 19.11 kl. 18.00 - kl. 19.00

Kristinestads församlingshem

Samling för familjens allra yngsta

Sånger, böner och rörelse. Tema är Jesus älskar alla barnen. Dagklubben, Stina, Inger, Olle och Jeanette medverkar. Servering och möjlighet till lek i dagklubben.


Se också

fr 27.4 kl. 10.00 -12.00

Kristinestads församlingshem

Föräldra-barngrupp

En mötesplats för daglediga föräldrar med barn