Högmässa

sö 19.11 kl. 10.00 - kl. 11.00

Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Uppbrottets söndag. Tema: Vaka!

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen.


Se också

sö 24.6 kl. 12.00 -13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard