Gudstjänst i Lappfjärds kyrksal

sö 12.11 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds församlingshem

Tjugotredje söndagen efter pingst. Tema: Förlåt varandra.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Olle Nilsson.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal