Gudstjänst med parentation

lö 4.11 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds kyrka

Namnuppläsning av de insomnade sedan Allhelgona ifjol, varefter Gudstjänst.

Alla helgons dag. Tema: De heligas samfund.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen, kyrkokören.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal