Gudstjänst i Lappfjärds kyrksal

sö 29.10 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds församlingshem

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Olle Nilsson.


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal