Gudstjänst i Lappfjärds kyrksal

sö 29.10 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds församlingshem

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Olle Nilsson.


Se också

sö 29.4 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 6.5 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst

Femte söndagen efter påsk. Tema: Hjärtats samtal med Gud