Lovsångsmässa

sö 17.9 kl. 18.00 - kl. 19.00

Sideby kyrka

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard

Predikant och liturg Daniel Norrback, lovsångsgruppen