Högmässa

sö 17.9 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst med nattvard

Femtonde söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet.

Predikant och liturg Gunilla Teir, kantor Raili Bergqvist.