Kvällsmässa

lö 9.9 kl. 18.00 - kl. 18.45

Dagsmark bönehus

Aftonandakt med nattvard

Pastor Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen.


Se också

lö 22.9 kl. 18.00 -19.00

Dagsmark bönehus

Kvällsmässa

Aftonandakt med nattvardsfirning