Sommarsamling

to 3.8 kl. 19.00

Jonnsborg lägergård

med Johan Eklöf och Nanna Rosengård

Sommarsamling på Jonnsborg läghergård i Sideby med Johan Eklöf, Nanna Rosengård och sånggruppen Glädjedropparna. Servering. Alla välkommen!