Friluftsgudstjänst på Carlsro

sö 23.7 kl. 13.00

Gudstjänst med Tjöck spelmanslag. Vid regn flyttas den inomhus.

Medverkande Lars Nisula, Daniel Norrback, Nanna Rosengård, Tjöck spelmanslag. Efter gudstjänsten kyrkkaffe, pris 3 €.

Adress: Carlsrovägen 181, Kristinestad


Se också

sö 30.9 kl. 18.00 -19.00

Lappfjärds församlingshem

Lovsångsmässa

Sång- och musikbetonad gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal