Gudstjänst

sö 9.7 kl. 15.00 - kl. 16.00

Korsberget i Uttermossa

Femte söndagen efter pingst. Tema: Var barmhärtiga.

Predikant, Daniel Norrback. Kantor, Nanna Rosengård.

Efteråt kaffe vid Soldattorpet.


Se också

sö 22.7 kl. 10.00 -11.00

Lappfjärds kyrka

Gudstjänst

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken
sö 22.7 kl. 13.00 -14.00

Carlsro museum

Friluftsgudstjänst

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken.
sö 5.8 kl. 18.00 -19.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Elfte söndagen efter pingst. Tema: Kallelsetider