Gemensamt Ansvar 2018

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för medmänsklig kärlek. Det är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda oberoende av etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Via insamlingen stöds insamlingsmål både i Finland och utomlands. Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns någon mat.

Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i Finland och världens katastrofområden. 60 procent av de insamlade medlen styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. De återstående 40 procenten stannar i Finland, 20 procent går till Kyrkans diakonifond och 20 procent tillfaller församlingens egen diakoniverksamhet för akut hjälp, t.ex i form av mathjälp. Du kan understöda genom att delta i något av de evenemang för Gemensamt Ansvar som ordnas i vår församling eller genom att betala in till något av Gemensamt Ansvars insamlingskonton. Kom ihåg att ange Kristinestads svenska församlings referensnummer 305378 så tillfaller 20 procent församlingens diakonala hjälp. Du kan också gå via GA-rutan direkt till nätbanken.

Insamlingskonton:

Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

Referensnummer: 305378

Här kan du läsa mera om Gemensamt Ansvar.